Заточване на щанцови инструменти

„Проксис“ предлага заточване на различни системи щанцови инструменти – Trumpf (Trumpf, Boschert,…) и Thick Turret (Euromac, Amada, Finn Power,…).

Предимства на използваната машина:

  • Заточването в автоматичен режим елиминира човешкия фактор и въздействието му върху крайния резултат;
  • Наличие на вградена ефективна система за охлаждане;
  • Висококачествено заточване;
  • Използването на CBN заточващи дискове ;
  • Висока продуктивност;

Основните ползи от навременното заточване:

  • Намаляване износването на щанц машината;
  • Увеличаване живота на инструментите ;
  • Намаляне на производствените разходи;
  • Увеличаване на производителността;

За повече информация относно предлаганата услуга, моля свържете се с нас!