Последни новини

Иновация – PASS Macro joint

PS:MACRO-JOINT за лесно отделяне на детайла

Всички оператори и програмисти имат следния проблем:

Щанцоването на дълги детайли (>1700мм) с малка ширина (≈250мм), извършено по 3 наведнъж, разположени на един лист.

Първият вариант би бил използването т.нар. micro joints. Въпреки това, оставащите ръбове не се приемат добре от клиентите. В допълнение, тези ръбовете могат да причинят наранявания.

Понякога също и детайлите са твърде големи и тежки. Сега големият въпрос е: възможно ли е детайлите да се отделят ръчно от листа, без осенъци и без да се прекъсва производствения цикъл на машината?

Решението се нарича: ps:macro-joint

Инструментът ps:macro-joint се използва за свързването на детайлите с останалата част от листа. Технологията е подобна на патентованата ps:knock-out система на PASS, където броя и позицията на мостчетата се определя при програмирането. Минималната дебелина на листа е 1.0мм, а максималната– 2.0мм.

Операторът на машината може да извади готовите детайли директно върху масата на машината след приключване обработката на целия лист.

Свързването на мостчето на ps:macro-joint към отпадъка е от 3 страни, което гарантира, че при отделянето на детайла, то няма да остане на него.

В допълнение, операторът не трябва да се притеснява, че парчета или отпадъци могат да попаднат под листа и да го надраскат.

След щанцоването на целия лист, детайлите могат да се отделят един по един, лесно с ръка.

Друг пример за употреба на ps:macro-joint:

Сложна и затруднена е процедурата на производство на малки детайли, които в последствие трябва да бъдат огъвани. Но понякога, производството на толкова малки детайли дори е невъзможно.

Но сега е лесно:

ps:macro-joint позволява едновременнно огъване на повече от един детайл под нужния ъгъл. Нужно е детайлите да бъдат щанцовани в една и съща позиция и в един ред.

Както е показано, всички единични детайли са закачени заедно чрез ps:macro-joint. Огъването на абкант пресата може да бъде извършено веднага щом е щанцован листа с нужните детайли. В този случай, могат да бъдат произведени 10 детайла, едновременно, само с една огъвка.

Вече огънатите детайли могат лесно да бъдат отделени в предварително определената точка.

Ефективността при огъване ще се увеличи благодарение на тази оптимизация на производството. Тя дава възможност да се произвеждат бързо и лесно малки детайли в голяма серия.

Предимства:

  • Безпроблемен производствен процес;
  • Липса на отпадъци по масата;
  • Оптимизиране на производствения процес;
  • Спестяване на време;
  • За повече информация моля свържете се с нас!