Сервиз и поддръжка

Всяка една от доставените машини се сервизира в началото при нейното инсталиране. Ежегодно нашите машини минават през сервизно обслужване.
Инженерите от екипа на „Проксис“ са на разположение при възникване на технически проблеми.